szakterületeink

Munkajog

Minden vállalat életében nélkülözhetetlen területet ölel fel a munkajog, hiszen a humán erőforrás a vállalati célok megvalósítása során kiemelt jelentőséggel bír. A hatékony működés szerves része a munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához vagy megszűnéséhez kapcsolódó szabályok ismerete és megfelelő értelmezése. Irodánk munkajogi tanácsadási szolgáltatásai a következő területekre terjednek ki:

  • munkaszerződések, versenytilalmi és titoktartási megállapodások szerkesztése és felülvizsgálata
  • közös megegyezéses munkaviszony-megszüntetési megállapodások, felmondási nyilatkozatok szerkesztése
  • peres és peren kívüli képviselet munkajogi jogvitákban
  • külföldi munkavállalókkal kapcsolatos munkajogi tanácsadás
  • komplex jogi tanácsadás csoportos létszámleépítések, átszervezések és kiszervezések (outsourcing) kapcsán
  • belső szabályzatok kialakítása, felülvizsgálata
  • tanácsadás munkavédelemmel összefüggő jogi kérdésekben

Vissza