szakterületeink

Szellemi alkotások joga és információtechnológia

A szellemi alkotások a vállalatok megkérdőjelezhetetlenül alapvető értékei közé tartoznak, a szerzői és a kapcsolódó jogok érvényesülése életükben kiemelt jelentőséggel bír. Irodánk szolgáltatásai kiterjednek a szerzői jogi védelem alá tartozó alkotásokra vonatkozó szerződések elkészítésére, a védjegyek, földrajzi árujelzők oltalmával (pl. lajstromoztatás, jogbitorlási peres eljárások) kapcsolatos eljárásokban történő képviseletre. Tanácsadási szolgáltatásaink az információtechnológia területén felölelik az elektronikus kereskedelemmel, az elektronikus számlázással, a tartalomszolgáltatással, az adatvédelmi előírásoknak való megfeleléssel, a felhő alapú számítástechnikával (cloud computing), a tevékenység-kiszervezéssel, a licenszeléssel valamint az integrált rendszer-bevezetési projektekkel kapcsolatos jogi tanácsadást is.

Vissza